Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cơ sở ý tế tư nhân
thứ trưởng trương quốc cường
(TBTCO) - Có khoảng 10.000 bệnh nhân đang điều trị HIV/AIDS tại các cơ sở y tế tư nhân, trong đó có cả những cơ sở sử dụng thuốc AVR nguồn bảo hiểm y tế. Sự tham gia của y tế tư nhân góp phần tăng sự lựa chọn cho người bệnh, giúp mở rộng điều trị HIV/AIDS tại Việt Nam.
(TBTCO) - Bộ Y tế cần tăng cường công tác quản lý công chức, viên chức thuộc hệ thống y tế công lập tham gia hành nghề ở khu vực tư nhân, chỉ đạo các bệnh viện, đơn vị phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức.