Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cổ tức
sgn
(TBTCO) - Ngày 22/5 tới, Công ty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (mã Ck SGN) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2018 theo tỷ lệ 30% bằng tiền mặt và 40% bằng cổ phiếu.
kdh
(TBTCO) - Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (mã Ck KDH) thông qua triển khai phát hành 124,2 triệu cổ phiếu dùng để thưởng và thanh toán cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tổng tỷ lệ 30%.
bh
(TBTCVN) - Trong mùa đại hội đồng cổ đông 2019, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ đã đưa ra các kế hoạch kinh doanh mang tính chiến lược, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, mang lại nhiều lợi ích hơn cho các cổ đông.
dgw
(TBTCO) - Công ty cổ phần Thế giới di động (mã Ck MWG) vừa thông báo lịch trả cổ tức dựa trên kết quả kinh doanh năm 2018.
dpg
(TBTCO) - Ngày 9/5 tới, Công ty CP Đạt Phương (mã Ck DPG) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 50%.
BV
(TBTCO) - Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2019 với kết quả kinh doanh tăng trưởng khả quan, hoàn thành vượt tiến độ kế hoạch đề ra. Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/3/2019 ước đạt 116.561 tỷ đồng, tăng 3% so với cuối năm 2018 và xấp xỉ 5 tỷ USD.
ĐẠM PHÚ MỸ
(TBTCO) - Ngày 17/4 tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã diễn ra phiên họp thường niên năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCCo) với sự tham dự của các cổ đông sở hữu 76,13% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
go duc thanh
(TBTCO) - Công ty CP Chế biến gỗ Đức Thành (mã Ck GDT) vừa quyết định sẽ chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt.
sabeco
(TBTCO) - Đề xuất chi trả cổ tức 3.206 tỷ đồng cho các cổ đông đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Theo đó, SAB sẽ thực hiện chi trả 15% cổ tức bổ sung năm 2018 trong năm 2019.