Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cổ tức
pvgas
(TBTCO) - Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC – mã chứng khoán DCM) cho biết Nhà máy Đạm Cà Mau đã hoàn thành bảo dưỡng tổng thể năm 2019, chính thức vận hành trở lại sẵn sàng phục vụ nhu cầu phân bón cho mùa vụ Đông Xuân.
idi
(TBTCO) - Công ty CP Đầu tư và phát triển đa quốc gia I.D.I (mã Ck IDI) vừa thống nhất việc chia cổ tức còn lại của năm 2018, với tổng tỷ lệ 20%, gồm 15% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt.
wcs
(TBTCO) - Ngày 10/10 tới, Công ty CP Bến xe miền Tây (mã Ck WCS) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 với tỷ lệ 200% bằng tiền mặt.
nbb
(TBTCO) - Công ty CP Đầu tư năm bảy bảy (mã Ck NBB) vừa tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường với nhiều nội dung được thông qua, trong đó đáng chú ý là phương án chia cổ tức trong năm 2019 ở mức tối thiểu 50% bằng tiền mặt.
po
(TBTCO) - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Pomina (mã Ck POM) đã thông qua phương án phát hành hơn 36 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 101,5 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1,5 cổ phiếu mới).
sc5
(TBTCO) - Ngày 10/9 tới, Công ty CP Xây dựng số 5 (mã Ck SC5) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%.
tth
(TBTCO) - Ngày 30/8 tới, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (mã Ck TTH) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%.
nl
(TBTCO) - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã Ck NLG) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018.
vicostone
(TBTCO) - Ngày 21/8 tới, Công ty CP Vicostone (mã Ck VCS) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019, với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt. Theo thông báo, thời gian thanh toán dự kiến kể từ ngày 30/8.