Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa con dấu do DN quản lý
luật đầu tư
(TBTCO) - Sáng 26/11/2014, tại hội trường, Quốc hội đã thông qua Luật đầu tư (sửa đổi) với tỷ lệ 422/ 424 phiếu thuận, chiếm 85,31% và Luật doanh nghiệp (sửa đổi) với tỷ lệ 425/ 428 phiếu thuận, chiếm 85,51% .