Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công bố 10 sự kiện nổi bật
kho bạc nhà nước
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa công bố 10 sự kiện nổi bật của hệ thống KBNN trong năm 2016, những thành tích đóng góp quan trọng cùng ngành Tài chính thực hiện có hiệu quả các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
moi truong bien
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa có Quyết định số 3488/QĐ-BTNMT về việc công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2015. Đây là những sự kiện được các nhà quản lý, nhà khoa học đánh giá cao và là thành tựu nổi bật của ngành trong năm qua.
tai nguyen moi truog
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa có Quyết định số 3090/QĐ-BTNMT về việc công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2014. Đây là những sự kiện được các nhà quản lý, nhà khoa học đánh giá cao và là thành tựu nổi bật của ngành trong năm qua.