Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công bố kết quả kinh doanh
ge
(TBTCO) - Tổng CtyCP Thiết bị điện Việt Nam (Gelex) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 4/2014 (chưa kiểm toán). Theo đó, doanh thu quý 4 đạt 303 tỷ đồng, bằng doanh thu cùng kỳ 2013. Lũy kế doanh thu cả năm 2014 đạt 1.283 tỷ đồng, tăng 8% so với con số 1194 tỷ đồng của năm 2013.
fpt
(TBTCO) - Kết thúc 10 tháng năm 2014, Cty CP FPT (mã ck FPT) đạt doanh thu 27.296 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với cùng kỳ, đạt 109% kế hoạch lũy kế, chủ yếu nhờ tăng trưởng từ các lĩnh vực phân phối, bán lẻ, xuất khẩu phần mềm và viễn thông.