Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công bố Quyết định thành lập Cục Kế hoạchTài chính
cuc khtc
(TBTCO) - Ngày 27/2/2014, Cục Kế hoạch - Tài chính tổ chức Lễ công bố Quyết định số 299/QĐ-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã đến dự và trao Quyết định.