Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công bố thông tin
xpck
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Quản lý quỹ Amber.
xp
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Tiến Nam, người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển thực phẩm Hồng Hà (mã Ck HSL).
xp
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Gia Lai CTC (mã Ck CTC) do vi phạm công bố thông tin.
ck
(TBTCO) - Ông Trương Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bông Việt Nam (mã Ck BVN) vừa bị xử phạt do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch và giao dịch trước khi có công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán.
quản trị công ty
(TBTCO) - Tăng cường chất lượng quản trị công ty là một chặng đường dài để thay đổi từ nhận thức đến triển khai, thực thi. Do vậy, chất lượng quản trị công ty không thể thay đổi trong “năm một, năm hai” mà phải là một quá trình và vì thế, giải pháp hiệu quả nhất vẫn là “mưa dầm thấm lâu”.
doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu
(TBTCO) - Điểm công bố thông tin và minh bạch có mối quan hệ tích cực với kết quả kinh doanh được đo bằng ROE và ROA. Kết quả cũng cho thấy rằng, mỗi 1% tăng của điểm công bố thông tin và minh bạch đồng nghĩa với việc ROA tăng 0,1% và ROE tăng 0,12%.
HNX
(TBTCO) - Qua các cuộc khủng hoảng tài chính và nhất là trong đại dịch Covid-19, những doanh nghiệp có quản trị công ty tốt thì vững vàng hơn. Vì vậy, cơ quan quản lý, các sở giao dịch chứng khoán mong muốn cộng đồng doanh nghiệp quan tâm hơn nữa tới quản trị công ty, đặc biệt là quản trị rủi ro.
vi
(TBTCO) - Công ty Vận tải Đa phương thức Vietranstimex (mã CkVTX) bị phạt 50 triệu đồng, do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
tôn vinh doanh nghiệp UPCoM
(TBTCO) - Hội đồng phê duyệt tôn vinh doanh nghiệp đăng ký giao dịch (UPCoM) quy mô lớn thực hiện công bố thông tin và minh bạch tốt đã tổ chức phiên họp đầu tiên để rà soát kết quả đánh giá các doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin và minh bạch tốt 2019 - 2020.