Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công chức
Ảnh minh họa
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030.
cán bộ hải quan
(TBTCO ) - Bộ Tài chính đang tổ chức lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ…, sớm hoàn thiện, ban hành, dự kiến có hiệu lực từ 1/8/2019.
hải quan
(TBTCO) - Bộ Tài chính mới đây đã hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.
LVT
(TBTCO) - Không để chế độ công chức trong đơn vị SNCL, kỷ luật cán bộ công chức, viên chức đã nghỉ việc, bỏ kỷ luật "giáng chức"… là những nội dung Chính phủ trình xin ý kiến Quốc hội tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác
(TBTCO) - Bộ Tài chính quy định mới về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức thuế trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính thuế thủ tục đăng ký thuế, cấp mã số thuế, mua bán hóa đơn, tiếp nhận hồ sơ khai thuế…
NGhiệp vụ kho bạc
(TBTCO) - Nguồn nhân lực chất lượng cao chính là yếu tố quyết định sự phát triển của một đơn vị. Nhận thức được tầm quan trọng này, trong nhiều năm gần đây, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã rất coi trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức (CCVC).
TT1
(TBTCO) - Cần xóa bỏ ngay thứ văn hóa không nhúc nhích, để “nước đến chân mới nhảy”, đợi nhắc thì làm, sáng cắp ô đi chiều cắp về, đang trong giờ rời nhiệm sở không có lý do chính đáng. Không ăn lạm từng giây, từng phút, từng đồng thuế của người dân.
QLTT
(TBTCO) - Công chức quản lý thị trường (QLTT) không được gợi ý, vòi vĩnh đối tượng kiểm tra chi tiền hoặc thoả mãn các lợi ích vật chất khác khi kiểm tra, giải quyết các thủ tục hành chính, hoặc để không đưa vào danh sách lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra của cơ quan QLTT.
Ảnh minh họa
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CPquy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.