Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công chức
can bo
(TBTCO) - Trong năm 2018, TP Hồ Chí Minh sẽ áp dụng lương theo cơ chế đặc thù dành cho cán bộ, công chức của thành phố và đến năm 2020, lương cán bộ, công chức sẽ tăng thêm 1,8 lần.
cán bộ
(TBTCO) - UBND TP. Hồ Chí Minh dự kiến từ nay đến năm 2021 sẽ bố trí khoảng 380 tỷ đồng để động viên 1.062 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc theo quá trình tinh giản biên chế.
cán bộ công chức
(TBTCO) - Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư 01/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ vừa chính thức được áp dụng, thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
gio to
(TBTCO) - Công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 1 ngày trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ 4 ngày liên tiếp trong dịp Lễ 30/4 và 1/5.
a thuy
(TBTCO) - Sáng 2/3, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra hội thảo triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính năm 2018.
can bộ
(TBTCO) - Dự kiến, nhu cầu kinh phí để thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) năm 2018 của TP.Hồ Chí Minh là hơn 2.340 tỷ đồng.
hanh chinh cong
(TBTCO) -TP.Hồ Chí Minh tập trung nâng cao chất lượng bộ máy hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn gắn với đạo đức; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo phục vụ tốt nhu cầu của người dân, DN.
Từ 20/3, yêu cầu nộp tiền sử dụng đất với diện tích tăng thêm.
(TBTCO) - Kể từ tháng 3, nhiều chính sách mới sẽ đi vào cuộc sống. Dưới đây là những quy định đáng chú ý.
Ảnh minh họa
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.