Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công chức mới
tập huấn CNTT
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết, năm 2018, đơn vị tuyển dụng được 31 công chức thuế. Để công chức mới nắm bắt, hiểu rõ được hệ thống công nghệ thông tin (CNTT), Cục Thuế Hà Tĩnh đã tổ chức lớp tập huấn giới thiệu hệ thống CNTT của ngành Thuế cho các đối tượng này.
(TBTCO) - Từ ngày 27/8 đến 3/9/2013, Cục Thuế TP.Hà Nội phối hợp với Trường nghiệp vụ Thuế - Tổng cục Thuế tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho 125 công chức mới tuyển dụng tháng 7/2013 nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế về đào tạo và bồi dưỡng cán bộ cũng như yêu cầu tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức.