Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công chức thuế
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tổ chức kỳ thi tuyển công chức vào cơ quan Tổng cục Thuế và 63 cục thuế các tỉnh, thành phố.
thuế tphcm
(TBTCO) - Máy góp ý sẽ giúp nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ, góp phần chấn chỉnh tác phong làm việc của công chức thuế, đồng thời tăng cường khả năng giám sát của người nộp thuế đối với việc thực thi công vụ của cơ quan thuế, công chức thuế.
cục-thuế-quảng-ngãi-tập-huấn-trực-tuyến.jpg
(TBTCO) - Sáng 17/7, Cục Thuế Quảng Ngãi tổ chức tập huấn trực tuyến Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đến toàn thể công chức cơ sở tại 9 điểm cầu là cục thuế, các chi cục thuế huyện, khu vực. Đây là lần đầu tiên Cục Thuế Quảng Ngãi tổ chức tập huấn nội bộ cơ quan thuế bằng hình thức trực tuyến.
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Để các cán bộ, công chức thuế có tác phong ứng xử văn minh, chuẩn mực, Cục Thuế Hà Nội vừa tổ chức tập huấn về kỹ năng ứng xử, kỹ năng giao tiếp cho công chức thuế tại Văn phòng cục và 25 chi cục thuế trực thuộc.
thuế-phú-yên
(TBTCO) - Cục Thuế Phú Yên vừa tổ chức hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến cơ quan thuế lần thứ V, năm 2020. Sau 5 năm thực hiện các phong trào thi đua, Cục Thuế Phú Yên có 4.666 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.
cục-thuế-khánh-hòa
(TBTCO) - Hội nghị điển hình tiên tiến Cục Thuế Khánh Hòa lần thứ V năm 2020 đã trao bằng khen của Bộ Tài chính cho 2 tập thể, 68 cá nhân; bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa cho 2 tập thể, 18 cá nhân; giấy khen của cục thuế cho 46 cá nhân.
một cửa
(TBTCO) - Thủ trưởng các đơn vị triển khai ký bản cam kết đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị theo 6 điều cam kết, trong đó phải cam kết không tham nhũng, hối lộ. Nếu vi phạm một trong các điều này thì sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thực hiện các giải pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Cục Thuế Quảng Nam đã dừng việc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND TP.Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Cục Thuế Hà Nội đã yêu cầu cán bộ, công chức phải đảm bảo thời gian làm việc và báo cáo công việc qua hệ thống mạng nội bộ.