Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công chức viên chức được tăng lương
tang luong
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2015; chế độ được tính hưởng kể từ ngày 1/1/2015.