Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công cuộc
thu tuong
(TBTCO) - Tối 20/5, tại Hà Nội, Hội đồng bình chọn cấp Trung ương Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới” và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng tổ chức Lễ vinh danh 30 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.
xuất nhập khẩu
(TBTCVN) - Với công cuộc cải cách thủ tục hành chính, vai trò của người đứng đầu đã được khẳng định một cách thuyết phục. Từ quyết tâm của Thủ tướng Chính phủ, của lãnh đạo các bộ, ngành, đã tạo thành nguồn sức mạnh cho cả hệ thống chính trị có sự chuyển động đúng hướng.