Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2015
chu thúy quỳnh
(TBTCO) - Hội đồng thi đua khen thưởng TP. Hà Nội cho biết, đến nay đã có 10 cá nhân được đề xuất UBND Thành phố xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2015.