Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công điện. Bộ Y Tế
 y te
(TBTCO) - Bộ Y tế vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu các Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc tăng cường thực hiện nhiệm vụ trong dịp nghỉ lễ và kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.