Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công điện của Thủ tướng Chính phủ
mưa lũ
(TBTCO) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có Công điện gửi các Bộ, ngành, địa phương về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ở Bắc Bộ.