Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công khai
a 4 phong
(TBTCO) - Bộ Tài chính sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành ở trung ương và địa phương quyết tâm thực hiện 5 nhiệm vụ chủ yếu, nhằm phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam theo hướng bền vững, tiệm cận dần với chuẩn quốc tế.
tchq
(TBTCO) - Năm 2020, ngành Hải quan tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước về hải quan để công khai, minh bạch góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng...
Thị trường chứng khoán tiếp tục phát triển cả quy mô và chất lượng
(TBTCO) - Với sự ổn định của kinh tế vĩ mô, với những định hướng chính sách quan trọng đã đề ra trong Nghị quyết 01 của Chính phủ vừa mới ban hành và những giải pháp thiết thực.
thuế quảng ngãi
(TBTCO) - Lũy kế đến 31/12/2019, Cục Thuế Quảng Ngãi thu được tổng số 1.843 tỷ đồng tiền thuế nợ. Trong đó, thu tiền thuế nợ năm 2018 về trước chuyển sang là 126,4 tỷ đồng, đạt 39,7% so với tiền thuế nợ có khả năng thu.
vĩnh long
(TBTCO) - Để đôn đốc doanh nghiệp (DN) hoàn thành các nghĩa vụ thuế còn nợ đọng với ngân sách nhà nước, Cục Thuế Vĩnh Long và các chi cục thuế trực thuộc vừa thực hiện công khai hàng loạt DN còn nợ đọng tiền thuế, tiền phạt đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.
hai quan khanh hoa
(TBTCO) - Cục Hải quan Khánh Hòa triển khai niêm yết công khai 143 thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực hải quan tại trụ sở và các chi cục hải quan trực thuộc nhằm giúp cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nắm bắt thực hiện.
công ty thống nhất 508
(TBTCO) - Ông Cao Ngọc Tuấn – Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ninh vừa ký thông báo công khai 116 doanh nghiệp (DN) còn nợ đọng 342 tỷ đồng tiền thuế, tính đến hết ngày 31/10/2019.
thuế khánh hòa
(TBTCO) - Ông Trần Minh Chiến - Phó Cục trưởng Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, đến cuối tháng 11/2019, Cục Thuế Khánh Hòa đã ban hành 2.821 quyết định cưỡng chế nợ thuế; tổng số thuế nợ thu được qua việc ban hành các quyết định cưỡng chế là trên 1.186 tỷ đồng.
hà nam
(TBTCO) - Cục Thuế Hà Nam vừa thực hiện công khai đợt 3 thông tin 188 doanh nghiệp (DN) và 1 hộ kinh doanh nợ đọng trên 142,6 tỷ đồng tiền thuế tính đến thời điểm ngày 30/11/2019.