Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công khai
Chính thức vận hành Cổng công khai ngân sách nhà nước
(TBTCO) - Ngày 26/8, tại Bộ Tài chính, Cổng công khai ngân sách nhà nước tại địa chỉ https//ckns.mof.gov.vn đã chính vận hành.
Cục Thuế Hải Phòng
(TBTCO) - Theo danh sách công khai mới nhất của Cục Thuế Hải Phòng, đến hết tháng 7/2020, trên địa bàn thành phố còn 214 doanh nghiệp nợ trên 393 tỷ đồng tiền thuế.
cổng công khai ngân sách nhàc nước
(TBTCO) - Cổng công khai ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính có 4 chức năng cơ bản Chức năng tiếp nhận báo cáo; chức năng tra cứu và khai thác báo cáo; chức năng giám sát hoạt động công khai ngân sách nhà nước; chức năng công khai dữ liệu e-GDDS.
gex
(TBTCO) - Tổng công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (Mã Ck GEX) vừa thông báo chào mua cổ phiếu Tổng công ty Viglacera – CTCP (Mã Ck VGC).
bew
(TBTCO) - Công ty cổ phần Nước và Môi trường Bình Dương (mã Ck BWE) vừa công bố thông tin về việc thông qua thời gian thực hiện đấu giá công khai cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
cucthuebinhdinh.jpg
(TBTCO) - Năm 2020, Cục Thuế Bình Định được giao nhiệm vụ kéo giảm tổng nợ thuế về dưới 809 tỷ đồng. Trong đó, chỉ tiêu nợ có khả năng thu phải giảm về dưới 238 tỷ đồng, bằng 2,6% tổng thu so với dự toán thu.
chi cục thuế thành phố nha trang
(TBTCO) - Để đôn đốc thu nộp đầy đủ các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước, Chi cục Thuế TP. Nha Trang và Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa vừa thực hiện công khai thông tin 417 doanh nghiệp nợ đọng hơn 92,4 tỷ đồng tiền thuế.
Cục Thuế Sơn La
(TBTCO) - Tiếp tục đôn đốc doanh nghiệp nộp các khoản thuế nợ vào ngân sách nhà nước (NSNN), Cục Thuế Sơn La vừa công khai danh sách 66 doanh nghiệp trên địa bàn còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp đến 30/6 với số tiền trên 45 tỷ đồng.
chi-cục-thuế-khu-vực-sông-công-đại-từ.jpg
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm, Cục Thuế Thái Nguyên đã ban hành 44.128 lượt thông báo (mẫu 07/QLN) với số tiền thuế nợ theo thông báo là hơn 1.707 tỷ đồng và ban hành 260 quyết định cưỡng chế thu hồi nợ thuế với số tiền cưỡng chế là 122,6 tỷ đồng.