Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công khai danh sách
cục thuế hà tĩnh
(TBTCO) - Ông Nguyễn Văn Đức, Phó cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết, ông vừa ký thông báo công khai danh sách 69 DN nợ thuế do văn phòng cục quản lý với số tiền hơn 83,9 tỷ đồng.
than khoáng sản
(TBTCO) - Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản và Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất nằm trong danh sách các doanh nghiệp nhà nước phải tiến hành cổ phần hóa, theo Quyết định mới nhất của Thủ tướng.
anh mạnh
(TBTCO) - Thực hiện công tác quản lý nợ thuế, Cục thuế TP Hà Nội tiếp tục công khai đợt tháng 12 năm 2016 danh sách 144 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ 100,41 tỷ đồng.
quyết toán
(TBTCO) - Cục Thuế Hà Nội đã quyết định công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất như là một biện pháp quyết liệt đôn đốc nợ và cưỡng chế nợ thuế, trên địa bàn Thủ đô.
ảnh
(TBTCO) - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa công khai danh sách 16 doanh nghiệp trên địa bàn đang nợ tổng số hơn 219 tỷ đồng tiền thuế. Đây là danh sách đợt 1 lần đầu tiên được cơ quan thuế tại TP.HCM công khai cả danh tính và cụ thể số thuế còn nợ.