Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công khai doanh nghiệp nợ thuế
danh-sách-doanh-nghiệp-nợ-thuế.jpg
(TBTCO) - Cục Thuế Hà Nam vừa công khai thông tin 697 doanh nghiệp nợ trên 213 tỷ đồng tiền thuế. Trong đó, có 80 doanh nghiệp đã bị cưỡng chế nợ thuế nhưng vẫn chưa thu hồi được nợ; có 617 doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng vẫn còn nợ thuế.
doanh-nghiệp-tập-trung-sản-xuất-kinh-doanh-khi-dịch-bệnh-được-kiểm-soát.jpg
(TBTCO) - Theo báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thuế cho thấy, tính đến hết tháng 11, cơ quan thuế các cấp đã thu hồi được 25.520 tỷ đồng tiền nợ thuế, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 17.482 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 8.038 tỷ đồng.
Cục Thuế Hòa Bình
(TBTCO) - 117 doanh nghiệp nợ 211,5 tỷ đồng tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp vừa được Cục Thuế tỉnh Hòa Bình công khai. Đứng đầu danh sách là Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà - Chi nhánh 1 với số nợ 39,5 tỷ đồng.
Cục Thuế Hải Phòng
(TBTCO) - Theo danh sách công khai mới nhất của Cục Thuế Hải Phòng, đến hết tháng 7/2020, trên địa bàn thành phố còn 214 doanh nghiệp nợ trên 393 tỷ đồng tiền thuế.
cucthuebinhdinh.jpg
(TBTCO) - Năm 2020, Cục Thuế Bình Định được giao nhiệm vụ kéo giảm tổng nợ thuế về dưới 809 tỷ đồng. Trong đó, chỉ tiêu nợ có khả năng thu phải giảm về dưới 238 tỷ đồng, bằng 2,6% tổng thu so với dự toán thu.
chi cục thuế thành phố nha trang
(TBTCO) - Để đôn đốc thu nộp đầy đủ các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước, Chi cục Thuế TP. Nha Trang và Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa vừa thực hiện công khai thông tin 417 doanh nghiệp nợ đọng hơn 92,4 tỷ đồng tiền thuế.
Cục Thuế Sơn La
(TBTCO) - Tiếp tục đôn đốc doanh nghiệp nộp các khoản thuế nợ vào ngân sách nhà nước (NSNN), Cục Thuế Sơn La vừa công khai danh sách 66 doanh nghiệp trên địa bàn còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp đến 30/6 với số tiền trên 45 tỷ đồng.
chi-cục-thuế-khu-vực-sông-công-đại-từ.jpg
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm, Cục Thuế Thái Nguyên đã ban hành 44.128 lượt thông báo (mẫu 07/QLN) với số tiền thuế nợ theo thông báo là hơn 1.707 tỷ đồng và ban hành 260 quyết định cưỡng chế thu hồi nợ thuế với số tiền cưỡng chế là 122,6 tỷ đồng.
Cục Thuế Điện Biên
(TBTCO) - Để đôn đốc doanh nghiệp (DN) nộp đầy đủ các khoản thuế nợ vào ngân sách nhà nước (NSNN), Cục Thuế Điện Biên vừa công khai lần 2 số doanh nghiệp còn nợ đọng thuế. Theo đó có 141 DN đang nợ thuế, với tổng số nợ trên 158 tỷ đồng.