Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công khai doanh nghiệp nợ thuế
cục thuế quảng ngãi
(TBTCO) - Ông Phạm Tuấn Hùng – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP. Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) vừa ký thông báo công khai danh sách 55 doanh nghiệp (DN) còn nợ đọng trên 7,2 tỷ đồng tiền thuế trên phương tiện thông tin đại chúng.
yên bái
(TBTCO) - Ông Nguyễn Hùng Sơn – Phó Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái vừa ký thông báo công khai danh sách 297 doanh nghiệp nợ đọng trên 98,5 tỷ đồng tiền thuế, đăng tải trên trang thông tin của cục thuế.
chi cục thuế đống đa
(TBTCO) - Cục Thuế Hà Nội vừa công khai thông tin 191 đơn vị nợ thuế, phí và các khoản thu liên quan đến đất đợt tháng 4/2019, với số nợ hơn 3.382,7 tỷ đồng.
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Đứng đầu danh sách công khai nợ lần này là Công ty CP Viptour - Togi (MST 0103706929) với số nợ tiền thuê đất tính đến ngày 31/11/2018 là hơn 157,6 tỷ đồng. Có 8 doanh nghiệp nợ tiền thuê đất lớn với số tiền hơn 209,8 tỷ đồng.
flc nợ thuế
(TBTCO) - Cục Thuế Bình Định vừa tiếp tục công khai danh sách 238 doanh nghiệp (DN) nợ 306,8 tỷ đồng tiền thuế tính đến 30/11/2018. Đây là lần thứ 3 trong năm Cục Thuế Bình Định thực hiện công khai danh sách DN nợ thuế từ 100 triệu đồng trở lên trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.
đại học hà hoa tiên
(TBTCO) - Cục Thuế Hà Nam vừa tiếp tục cho công khai 153 doanh nghiệp (DN) nợ hơn 167 tỷ đồng tiền thuế tính đến 30/9/2018 trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Dẫn đầu danh sách nợ thuế đợt công khai này là Trường đại học Hà Hoa Tiên nợ hơn 23 tỷ đồng tiền thuế.
cục thuế đắk lắk
(TBTCO) - Cục Thuế Đắk Lắk vừa cho công khai 46 tổ chức, cá nhân nợ thuế, với số tiền nợ hơn 74,3 tỷ đồng.
cục thuế hải phòng
(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Thuế Hải Phòng, đơn vị này vừa tiếp tục công khai danh sách 106 doanh nghiệp (DN) nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp trên địa bàn, với số tiền nợ trên 38,8 tỷ đồng.
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 31/12/2016, toàn ngành Thuế đã thu hồi được hơn 42.500 tỷ đồng nợ thuế, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2015. Kết quả này đã góp phần đưa tỷ lệ nợ đọng có khả năng thu giảm từ 4,9% năm 2015 xuống còn 3,6% trong năm 2016.