Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công khai doanh nghiệp nợ tiền thuế
nợ tiền thuế
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Sơn La vừa có thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử ngành Thuế về 50 doanh nghiệp nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp đến ngày 31/3/2019, với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng.