Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công khai quỹ bình ổn giá xăng dầu
xăng dầu
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa công khai Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tính đến hết quý III/2018 (đến hết ngày 30/9/2018) với số dư 3.039,169 tỷ đồng.
xăng dầu
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã công bố tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (quỹ BOG) quý IV năm 2017.
quỹ bình ổn giá xăng dầu
(TBTCO) - Đây là số dư quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu tính đến hết 30/9/2013 được Bộ Tài chính công bố trưa 7/10.