Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công nghệ Led
tknl
(TBTCO) - Chiếu sáng tiêu thụ khoảng 30% tổng lượng điện năng tiêu thụ của các lĩnh vực trong cả nước, và phần lớn sử dụng vào các giờ cao điểm. Trong đó, khu dân cư chiếm 40% điện chiếu sáng, 30% là khu vực thương mại, dịch vụ.
den led
(TBTCO) - Dự kiến năm 2015, công nghệ Led sẽ thống trị thị trường chiếu sáng thương mại thế giới. Thị trường đèn Led toàn cầu sẽ tăng từ doanh thu 2,2 tỷ USD năm 2011 lên mức 3,7 tỷ USD năm 2016.