Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công nghệ tiết kiệm năng lượng
dn
(TBTCO) - Doanh nghiệp công nghiệp được vay vốn lên đến 102 triệu UDS để đầu tư cho các công nghệ tiết kiệm năng lượng và tối ưu hóa sản xuất, từ đó giảm tiêu thụ năng lượng và chi phí sản xuất.