Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công nhận kho bãi
bà rịa-vũng tua
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa quyết định công nhận bãi ngoại quan của Công ty TNHH cảng tổng hợp Cái Mép, theo đề nghị của Cục Hải quan Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu.