Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công nhận kho ngoại quan
Bình Dương
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa quyết định công nhận kho ngoại quan tại TP. Hồ Chí Minh và mở rộng điểm thu gom hàng tại Bình Dương cho doanh nghiệp trên cơ sở đề xuất của Cục Giám sát quản lý về hải quan.
HQ
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa quyết định công nhận kho ngoại quan của Công ty TNHH Katoen Natie Việt Nam, theo đề nghị của Cục Hải quan Đồng Nai.
hảiquan
(TBTCO) - Nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan quyết định công nhận kho ngoại quan tại Đồng Nai cho Công ty TNHH CM Logistics Việt Nam.
Đại lý hải quan
(TBTCO) - Để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định công nhận kho ngoại quan của 2 doanh nghiệp tại Hải Phòng và Bà Rịa – Vũng Tàu.
quảng ninh
(TBTCO) - Để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định công nhận kho ngoại quan của Công ty TNHH Quang Phát, tại Quảng Ninh.
lao cai
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định số 2244/QĐ-TCHQ công nhận việc thành lập và hoạt động kho ngoại quan của Công ty TNHH Hoa Phong tại cửa khẩu Lào Cai (tỉnh Lào Cai), nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK).