Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công suất cảng biển
cang quy nhon
(TBTCO) - UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, mở rộng cảng Quy Nhơn giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn sau năm 2030.