Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành Dự trữ
dienmao2
(TBTCVN) - Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Dự trữ Nhà nước (DTNN, thuộc Tổng cục DTNN) có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dự trữ và nghiên cứu khoa học phục vụ hoạt động của ngành. Hiện nay, trung tâm đang tập trung đổi mới công tác đào tạo, gắn việc dạy và học với nghiên cứu khoa học sát với thực tế, mang lại hiệu quả cao...