Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công tác kiểm tra
hỗ trợ
(TBTCO) - UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp để ban hành mức chi hỗ trợ cụ thể đối với cán bộ công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng theo thẩm quyền.
thu tuong
(TBTCO) - Tổ công tác của Thủ tướng sẽ tiến hành kiểm tra 16 bộ, cơ quan trong việc thực hiện các chỉ đạo, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và cắt giảm điều kiện kinh doanh.
to
(TBTCO) - Trước kết quả kiểm tra cho thấy thời gian để doanh nghiệp làm thủ tục kiểm tra chuyên ngành dài gấp 300 lần thời gian làm thủ tục hải quan, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan cần chấn chỉnh việc “co kéo lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, lợi ích ngành”.
nhôm nhập khẩu
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa có công văn đề nghị các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trước và sau thông quan đối với mặt hàng nhôm thanh định hình nhập khẩu (NK) từ Trung Quốc.
Đồng chí Ngô Văn Dụ phát biểu khai mạc Hội nghị
(TBTCO) - Sáng 11/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức khai mạc Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhiệm kỳ 2011-2015.
Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa
(TBTCO) - Kết quả được báo cáo tại Hội nghị tổng kết kiểm tra mùa Xuân của Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Thanh Hóa, vừa tổ chức mới đây.