Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công tác nhân sự
KT
(TBTCO) - Tại kỳ họp thứ 11, dự kiến khai mạc ngày 24/3, Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian cho công tác nhân sự, theo đó sẽ kiện toàn nhiều chức danh lãnh đạo bộ máy Nhà nước.
Ban chấp hành trung ương khóa XIII
(TBTCO) - Ngày 30/1, ngày làm việc thứ 6 Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu tiếp tục làm việc về công tác nhân sự. Buổi chiều, các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII
(TBTCO) - Ngày 29/1/2021, đại biểu dự Đại hội của 67 Đảng bộ trực thuộc Trung ương làm việc tại đoàn, nghiên cứu tài liệu và thảo luận về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
TT
(TBTCO) - Chiều 28/1, tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội XIII, các đại biểu đã nghe báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự và biểu quyết về số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
VVT
(TBTCO)-Một trong những nội dung được nhiều phóng viên báo đài trong nước và quốc tế đặt câu hỏi quan tâm tại cuộc họp báo thông tin về Đại hội Đảng chiều 22/1, đó là công tác nhân sự, với các nội dung về cơ cấu nhân sự và nhân sự tái cử, nhân sự đặc biệt, về Điều lệ Đảng...
tw
(TBTCO) - Trong nhiệm kỳ Ðại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã dành nhiều thời gian, công sức và lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng Ðảng, trong đó có công tác cán bộ.
TTCP
(TBTCO) - Bộ Chính trị tiếp tục làm việc theo nhóm với 11 đảng bộ trực thuộc Trung ương và tính đến ngày 22/8/2020, Bộ Chính trị đã làm việc với 15/67 đảng bộ trực thuộc trung ương.
bí thư huệ
(TBTCO) - Về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị công tác nhân sự phải được thực hiện quyết liệt, đúng nguyên tắc, không nể nang, hữu khuynh. Tinh thần chung là không hy sinh chất lượng để bảo đảm tiến độ đại hội…
hn
(TBTCO) - Ngày 12/5 Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại Hội trường, thảo luận về công tác nhân sự và nội dung về phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình Hội nghị.