Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công tác thi đua khen thưởng ngành tài chính năm 2015
Vụ thi đua khen thưởng, Bộ Tài chính
(TBTCVN) - Ông Nguyễn Hùng Minh, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng (TĐKT), Bộ Tài chính đã dành cho phóng viên TBTCVN cuộc trao đổi về công tác thi đua khen thưởng trong năm 2015.