Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công tác tư pháp
TTg1
(TBTCO) - Sáng 23/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021 - 2025 theo hình thức truyền hình trực tuyến tại 64 điểm cầu trên toàn quốc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị.
Quốc hội
(TBTCO) - Qua thảo luận, đa số ý kiến đại biểu tán thành việc Quốc hội ban hành nghị quyết chung về công tác tư pháp, trên cơ sở kế thừa các nghị quyết trước đây; đồng thời, điều chỉnh một số chỉ tiêu nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
họp báo
(TBTCO) - Trong quý 3/2016, Bộ Tư pháp đã tiến hành kiểm tra 715 văn bản (79 văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ, 636 văn bản của địa phương); kết quả bước đầu phát hiện 30 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền.
tu phap
(TBTCO) - Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm TTHC, nhất là trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, DN; thực hiện nghiêm túc việc rà soát TTHC ngay từ khâu soạn thảo văn bản quy phạm; tập trung đôn đốc thực hiện bài bản Nghị quyết số 43/NQ-CP của Chính phủ.