Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công trình thủy lợi Sơn La
thuy
(TBTCO) - Trong công văn gửi UBND tỉnh Sơn La về ý kiến đối với phương án thành lập mới công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Sơn La, Bộ Tài chính thống nhất với tỉnh phương án thành lập công ty này.