Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
giải ngân
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, số vốn dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 giải ngân đến hết ngày 22/7/2021 là 6.929,425 tỷ đồng; đạt 46,4% kế hoạch năm 2021 được giao.
Đầu tư công
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Dự thảo được cho là đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và thực tiễn quản lý tài chính của các dự án này trong thời gian qua.
Luật PPP
(TBTCO) - Đóng góp ý kiến cho dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP), nhiều chuyên gia cho rằng, dự thảo nghị định vẫn còn một số nội dung cần làm rõ, tháo gỡ.
(TBTCO) - Trong điều kiện nguồn lực tài chính của Nhà nước hạn chế, cần thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân vào cung ứng dịch vụ công. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề mà chính sách chưa thực sự thu hút được đầu tư của khu vực tư nhân vào các lĩnh vực này, chưa đem lại hiệu quả cao.
PPP
(TBTCO) - Theo Điều 82 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), cơ chế chia sẻ rủi ro phải được quyết định ngay tại chủ trương đầu tư. Có nghĩa là cơ chế rủi ro phải được đề xuất tại báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và được hội đồng thẩm định.
Đồng Đăng -Trà Lĩnh
(TBTCO) - Dự án xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) với chiều dài toàn tuyến 115km, tổng vốn đầu tư 20.939 tỷ đồng dự kiến sẽ được khởi công ngày 3/10.
cảng hk
(TBTCO) - UBND tỉnh Lào Cai trình Thủ tướng phê duyệt Dự án Cảng hàng không Sa Pa theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), có thời gian hợp đồng dự án trong 50 năm.
đầu tư cơ sở hạ tầng
(TBTCO) - Chính phủ đã nỗ lực hoàn thiện khung chính sách cho hoạt động hợp tác công tư (PPP); song tình hình thu hút các dự án này không được cải thiện. Thời gian tới, cần thành lập các đơn vị chuyên trách với đầy đủ chức năng, nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả, từ đó thu hút đầu tư qua hình thức này.
phương thức đầu tư PPP
(TBTCO) - Luật Đối tác công tư (PPP) cần được dự thảo rõ ràng, trong đó nhấn mạnh về tính minh bạch, tính cạnh tranh; PPP không chỉ là hợp tác mà còn phải là quan hệ đối tác giữa công và tư.