Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công ty Bio-Rad Laboratories Inc của Mỹ hối lộ quan chức Việt Nam
Lê như tiến
(TBTCO) - Xung quanh thông tin một công ty y khoa của Mỹ hối lộ quan chức Việt Nam, đại biểu Lê Như Tiến cho rằng, một khoản tiền lớn đang chảy vào túi cá nhân, sau đó giá các thiết bị y tế đó nâng lên để bù đắp cho các khoản chi phí, và hệ quả là người dân sẽ phải lãnh đủ.