Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công ty cấp nướ Thái Hòa
Công ty TNHH MTV Cấp nước Thái Hòa
(TBTCO) - Ngày 15/6 tới, Công ty TNHH MTV Cấp nước Thái Hòa sẽ tiến hành bán đấu giá hơn 2,1 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng, tương đương 47,5% vốn điều lệ sau cổ phần hóa tại Sở GDCK Hà Nội (HNX).