Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công ty chứng khoán tiêu biểu
Công ty chứng khoán
(TBTCO) - Trong thời gian tới, các CTCK thành viên cần lấy nhà đầu tư là trọng tâm cho việc phát triển dịch vụ của mình, đồng thời phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các Sở GDCK trong việc xây dựng và phát triển thị trường theo thông lệ quốc tế để tạo ra kênh dẫn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.