Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công ty cổ phần bảo về thực vật an giang
(TBTCO) - Tổ chức đầu tư của Standard Chartered (Standard Chartered Private Equity - SCPE) công bố đã mua lại thành công một lượng lớn cổ phần thiểu số trong Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang (AGPPS), doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam.
(TBTCO) - Đó là số vốn mà Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam vừa kí kết thỏa thuận tài trợ dành cho Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang (AGPPS). Khoản vay này sẽ giúp AGPPS đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn và trung hạn để phát triển mô hình cánh đồng mẫu lớn tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.