Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công ty Cổ phần Dược phẩm và thiết bị Y tế Đông Nam Á
(TBTCO) - Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế vừa cho hay, trong tháng 11 và những ngày đầu tháng 12, Cục ATTP đã phát hiện và xử phạt 4 công ty vi phạm ATTP.