Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công ty cổ phần Tập đoàn cà phê Trung Nguyên
1
(TBTCO) - Ngày 19/5/2014, Công ty cổ phần Tập đoàn cà phê Trung Nguyên chính thức ra mắt Đại siêu thị Cà phê Online (Hypermarket Coffee Online) duy nhất, lần đầu tiên tại Việt Nam tại địa chỉ truy cập www.cafe.net.vn, hotline 19006010.