Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen
TCHQ
(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, có địa chỉ tại tỉnh Bình Dương được hưởng các chế độ ưu tiên về thủ tục hải quan thêm thời gian là 3 năm (ba mươi sáu tháng) kể từ đầu tháng 8/2020.