Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas)
thanh toán thẻ
(TBTCO) - Nằm trong chương trình hợp tác giữa Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) với adayroi và 34 ngân hàng thương mại triển khai chương trình khuyến mại vào mỗi thứ 3 hàng tuần khi mua sắm tại website www.adayroi.com.
napas
(TBTCO) - Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và Tổ chức Thẻ quốc tế Discover Financial Services (DFS) - Mỹ đã ký kết Thỏa thuận liên minh hệ thống chuyển mạch.
giam gia
(TBTCO) - Vietjet triển khai chương trình ưu đãi giảm ngay 10% giá vé cho chủ thẻ ATM nội địa của 32 ngân hàng Việt Nam.