Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công ty CP đường Bình Định
cục thuế bình định
(TBTCO) - Cục Thuế Bình Định vừa thực hiện công khai danh sách 185 doanh nghiệp (DN) nợ trên 284 tỷ đồng tiền thuế, tính đến ngày 30/9/2019. Đây là danh sách DN có số nợ lớn, đã quá thời hạn nộp thuế nhưng vẫn còn nợ đọng tiền thuế.
công ty đường bình định
(TBTCO) - Ông Đào Hữu Phúc – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế Bình Định vừa ký công văn số 1349/CT-QLN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định yêu cầu thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận, giấy phép hoạt động của Công ty CP đường Bình Định do còn nợ đọng tiền thuế.