Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công ty CP Pymepharco
thủy điện sông ba hạ
(TBTCO) - Trong danh sách 1.000 doanh nghiệp (DN) nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) lớn nhất Việt Nam năm 2018 Tổng cục Thuế vừa công khai, tỉnh Phú Yên vinh dự có 2 DN là Công ty CP Thủy điện sông Ba Hạ và Công ty CP Pymepharco.