Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công ty CP Solids Ánh Minh
công ty AM
(TBTCO) - Theo thông tin từ UBND TP. Đà Nẵng, Chi cục Quản lý thị trường Thành phố vừa xử phạt vi phạm 27,6 triệu đồng đối với CtyCP Solids Ánh Minh (Công ty AM) có trụ sở tại huyện Hòa Vang, do xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa đang được pháp luật bảo hộ.