Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công ty CP Than Vàng Danh
t
(TBTCO) - Bước vào năm 2019, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đặt mục tiêu Than nguyên khai sản xuất 40 triệu tấn, than tiêu thụ 42 triệu tấn, cao nhất trong nhiều năm gần đây.