Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công ty CSPC Innovation Pharmaceutical Company.
thuốc
(TBTCO) - Ngày 17/4, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, trong quá trình kiểm tra giám sát sau cấp phép, Cục Quản lý Dược đã phát hiện ra các hành vi vi phạm nghiêm trọng tại công ty Austin Pharma Specialties Company và công ty CSPC Innovation Pharmaceutical Company.