Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công ty Dịch vụ kiểm toán và Tư vấn UHY ACA (UHY)
ký kết
(TBTCO) - Tối ngày 29/7, đại diện Viện kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW), Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), Công ty Dịch vụ kiểm toán và Tư vấn UHY ACA (UHY) đã ký kết hợp tác triển khai chương trình nâng cao chất lượng nhân lực tài chính kế toán…