Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công ty giày Vĩnh Long
tong cuc hai quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định xóa nợ thuế phát sinh trước ngày 1/7/2007 cho 4 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã giải thể, với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.