Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công ty Hoàng Ngân
dong xu usd co
(TBTCO) - Trần Văn Một và đồng bọn tìm cách mua bán, vận chuyển nhiều vật mà chúng bịa đặt là tài sản “Kho báu Hoa mai hội”, trong đó đồng xu, “tờ bond” có nội dung về số tiền đặc biệt lớn là 993 tỷ USD.