Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công ty Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình
dung thuốc diệt cỏ
(TBTCO) - Liên quan đến việc dùng thuốc diệt cỏ để xử lý thực bì và dọn rừng xảy ra ở Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình, UBND tỉnh Quảng Bình đã lập đoàn thanh tra toàn diện các hoạt động của công ty này và đã phát hiện thêm nhiều sai phạm.