Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công ty Long Phượng
Bị cáo Chu Văn Phú, Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Long Phượng khai báo trước Tòa.
(TBTCVN) - Qua quá trình thanh tra, Cục Thuế Thái Nguyên xác định Công ty Long Phượng, do Chu Văn Phú làm giám đốc đã trốn lậu thuế 273 triệu đồng, thông qua hành vi không kê khai doanh thu hơn 2,1 tỷ đồng...